Locatia curenta: Prima pagina Despre proiect

Despre proiect

logo_ro.jpg

Sub impactul proiectelor anterioare finanţate prin Leonardo, Centrul Regional de Formare din Bucuresti a contactat sucursala din Silistra- Bulgaria pentru a stabili o cooperare în domeniul învăţământului  pe intreg parcursul vieţii. Pentru a identifica mai bine viitorii clienţi si cursurile relevante, partenerii au comandat un studiu de fezabilitate asupra nevoilor pieţei formate din cei mai importanţi angajatori din zonă. Apoi, pentru a extinde scopul proiectului, au invitat Centrul de Formare din Constanţa să li se alăture.


Urmând exemplul Centrului European Interuniversitar româno-bulgar BRIE şi pentru a răspunde nevoilor şi tendintelor de educaţie, au convenit sa înfiinţeze un program reunit bilingv JBP, constand in trei module de cursuri, completate de parti de e-learning. JPB include traininguri de limbă străină si cursuri bilingve reunite pe teme UE. Asigură totodată si schimburi si e-learning pentru autorităţile locale/ rurale, tineri (se oferă scrisori de recomandare) şi personalul partenerilor. În cele din urmă, partenerii decid sa infiinţeze o reţea educaţională regională pentru a sustine comunicarea, precum şi marketingul JPB si viitoare aplicaţii.


Conţinutul proiectului urmăreşte procedeul conceperii si susţinerii de cursuri JPB pilot, precum şi asigurarea cadrului politicilor necesare si a structurilor organizaţionale pentru viitoare aplicare pe piată.
Pentru început, propunerea desemneaza grupuri de lucru si schimburi între personal pe durata întâlnirilor la faţa locului, apoi implementează evenimente de informare si lansează o campanie media de atragere a atenţiei “ plănuieşte pentru o regiune mai verde” asupra dezvoltării susţinute transfrontaliere. Între timp pune bazele si instituţionalizează reţeaua regională extinsa. Pentru a construi baza de date a reţelei, proiectele  convin  asupra unui studiu asupra recunoaşterii RO-BG a diplomelor şi certificatelor. Împreună cu concluziile proiectului, informaţia va fi publicată pe un site web specializat, completat de module de e-learning.


Impactul transfrontalier combină următoarele efecte:

 • număr crescut de legături interpersonale, schimburi profesionale şi comunicare între instituţiile educaţionale din regiunea Constanţa- Călăraşi- Silistra;
 • crearea de reţea instituţionalizată şi susţinută între cele trei instituţii transfrontaliere pentru a asigura şi coordona in comun cursurile bilingve şi trainingurile de limba straină;
 • educatie extinsă şi oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltare, testare pilot si promovare a JBP, inclusiv training de limba straină pentru a depăşi bariere;
 • oportunităţi crescute de angajare prin training de limba straină, in special pentru tineri;
 • acces imbunătăţit la educaţie pentru studenţi la distanţă din zonele rurale prin serviciile de e-învăţământ şi promovarea trainingurilor bilingve;
 • întărirea legăturilor de comunicare între administratorii de peste graniţă, rurali/ locali şi oficialii aleşi implicaţi în JBP;
 • posibilităţi îmbunătăţite pentru o planificare teritorială transfrontalieră  mai susţinută şi dezvoltare prin implementarea JBP pe teme despre politici UE;
 • o mai bună protejare a naturii prin promovarea unei utilizări mai susţinute a resurselor naturale din zona graniţei.


Obiectivele proiectului
Zona Constanţa- Călăraşi- Silistra este caracterizată de un anumit număr de centre de educaţie/ training care ofera cursuri pentru învăţământ pe tot parcursul vieţii sau învăţământ superior pentru administraţia locală/ regională, autorităţi si studenţi. Astfel de instituţii împărtăşesc domenii de educaţie similare sau complementare. În ciuda acestui lucru, potenţialul lor ridicat de cooperare nu a fost utilizat încă.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea cooperării şi schimburilor între cele trei instituţii de educaţie pentru a concepe şi a implementa programe bilingve reunite, care dezvoltă resursele umane în zona Constanţa- Călăraşi- Silistra.

Obiective specifice:

 • iniţierea unei colaborări şi a unei reţele de proporţii pentru training reunit şi schimb de bune practici in rândul personalului didactic al instituţiilor participante;
 • introducerea curriculei comune şi a cursurilor bilingve comune, inclusiv training de limba straină;
 • promovarea şi susţinerea de cursuri bilingve inovative pentru învăţământ pe tot parcursul vieţii, inclusiv e-learning.


Grup ţintă:

 • personal instituţional din centrele de training din Călăraşi, Constanţa si Silistra;
 • administratori/ oficiali aleşi locali/ rurali din judeţele Călăraşi, Constanţa şi districtul Silistra vor participa la evenimentele proiectului;
 • administratori/ oficiali aleşi din primăriile rurale din regiune vor accesa  modulele de e-learning;
 • tineri (din Silistra , studenţi din Constanţa şi şcolile secundare din Silistra) participă la cursul general şi la trainingurile de limba straină (se vor acorda scrisori de recomandare de la cele mai relevante şcoli).