Locatia curenta: Prima pagina

Acasă

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală BUCUREŞTI, (C.R.F.C.A.P.L. Bucuresti), implementează proiectul MIS - ETC 219 “ Region Wide Educaţion - Parteneriat transfrontalier pentru instruire pe tot parcursul vieţii în regiunea Călăraşi – Silistra - Constanţa”, co-finanţat în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, axa prioritară 3: Dezvoltare economică şi socială, Domeniul Major de Interventie 2: Cooperare "people to people".

Implementarea proiectului se realizează prin implicarea următorilor parteneri:

  • partener lider : C.R.F.C.A.P.L. Bucuresti;
  • partener 2– Universitatea “Angel Kanchev” Ruse – filiala Silistra;

 

Obiectiv general - Încurajarea cooperării şi a schimburilor între trei instituţii de învăţământ pentru a elabora şi implementa programe comune bilingve, care să dezvolte resursele umane în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra - Constanţa.

Obiective specifice:

  1. Crearea unei reţele pentru schimb de experienţă profesională şi practici pozitive între echipele instituţiilor de instruire;
  2. Implementarea şi aplicarea programelor specializate de instruire: unul de limbi străine şi altul profesional;
  3. Promovarea şi aplicarea unor forme noi de formare continuă, inclusiv e-learning.